ku1113net

ku1113net: 通知公告

ku1113net: 关于2022年6月全国大学英语四、六级考试ku1113net考点考前听力试音的通知

发布时间:2022-06-01浏览次数:10来源:ku1113net

       2022611日全国大学语四、六级考试期间,语音听力用调频电台(FM)播放:一区电台的频点为 FM74.3兆赫,二区电台的频点为 FM85.25和FM73.9兆赫。

       学校将于610日在以上频点播放试音广播,参加大学语四、六级考试的考生可提前到自己的考试位置调试接收语音。

        二校区播放试音广播时间  08:00—12:00

        一校区播放试音广播时间  12:00—16:00。

        请看到通知的同学们互相转告。

 

 

                                                                               本科生院ku1113net

2022年6月1日

 


ku1113net(中国)责任有限公司